Biography

EXPOSITIES / EXPOSITIONS

 • 2024 Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2023 Artspace Caesuur, Middelburg
 • 2023 Luxfur gallery, Cesca Skalice, Tsjechië
 • 2023 Hulstart, Hulst performance with Anna de Bruyckere
 • 2022 Hulstart, Hulst
 • 2022 Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2022 Kunstuitleen de Bevelanden, Goes
 • 2022 CBK Zeeland, Vertakt en geworteld, Middelburg
 • 2021 Schoonheid en troost, Galerie van den Berge, Goes
 • 2021 Virusgrafiek, De Drvkkery, Middelburg
 • 2020 Binnenste buiten, Centrum Beeldende Kunst Zeeland, Middelburg
 • 2020 Cacaofabriek, Helmond
 • 2020 Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2020 De Nieuwe Kerk, Middelburg
 • 2020 Kipvis, Vlissingen
 • 2019 Nasty Women, De Balie, Amsterdam
 • 2019 GIRLS, Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2019 Project ‘Message in a Bottle’, reizende tentoonstelling door Zeeland
 • 2019 Bollende zeilen, rollende golven, MuZEEUm, Vlissingen
 • 2019 de Roofprint pers, Middelburg
 • 2019 Grafiekbeurs Kloostergangen, Middelburg
 • 2019 ZB Planbureau, Middelburg
 • 2019 De Drvkkery, Middelburg
 • 2018 Geef het een plek, Herengracht 52, Middelburg
 • 2018 Semer Dans Des Jardins Imaginaires, Sjakie’s Kunstgalerie, Middelburg
 • 2018 Grafiek met virusgrafiek, Drvkkery, Middelburg
 • 2018 Beestenboel, CBK, Middelburg
 • 2018 Een historische beestenbende Met virusgrafiek, Het MuZEEum, Maritiem museum, Vlissingen
 • 2017 Oktoberlicht, Museum de Schotse Huizen, Veere
 • 2017 Kunstkoppen, Zeeuws Maritiem muZEEum, Vlissingen
 • 2017 Appel Solo, Kazerne Gallery, Eindhoven
 • 2017 Art For Animals’ Sake, The House Of Animals, Amsterdam
 • 2017 Kunstkoppen, Grote Pien en Kleine Pien, Koudekerke
 • 2017 Into The Blue, Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2017 Nasty Women, Galerie Josilda Da Conceição, Amsterdam
 • 2017 Expositie Robinson, Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2016 Virus Grafiek, Kip Vis, Vlissingen
 • 2016 Galerie Nasty Alice, Eindhoven
 • 2016 Rotterdam Contemporary Art Fair, Rotterdam
 • 2015 Galerie Jochem, Sanquin Amsterdam
 • 2015 Galerie De Stoker Amsterdam
 • 2015 De Drvkkery Middelburg
 • 2014 Galerie De Etage, Gorinchem
 • 2014 Galerie de Pieter, Leiden
 • 2014 Kunstschouw, Renesse
 • 2013 Galerie Lissabon, De Haag met Anja Kok
 • 2013 Pulchri den Haag, Compañeros
 • 2013 Zomertentoonstelling Gemeente Museum Den Haag
 • 2013 Mailartbooks Galerie de Etage, Gorinchem
 • 2012 Galerie de Etage, Gorinchem
 • 2011 Galerie de Etage, Gorinchem
 • 2011 Gezondheidscentrum, De Vlasmarkt
 • 2010 Opvoedpolie, Alkmaar
 • 2009 Galerie De Vier Gemeten, Middelburg
 • 2008 Winterexpositie Veerse kerk, Veere
 • 2005 Fanoy de Drvkkerij, Middelburg
 • 2004 Centrum van Hedendaagse Kunst De Watertoren, Vlissingen
 • 2003 De Vergenoeging, Middelburg
 • 2002 Centrum van Hedendaagse Kunst De Watertoren, Vlissingen
 • 2001 Trechter 5, Goes
 • 2001 Academia del Tango, Amsterdam
 • 2000 Museum van Zuid – en Noord Beveland, Goes
 • 2000 De Vergenoeging, Middelburg
 • 1999 Centrum van Hedendaagse Kunst De Watertoren, Vlissingen
 • 1999 Brooymans en de Gruyter, Middelburg
 • 1998 Kunstcentrum Meerzigt, Zoetermeer
 • 1998 Centro Cultural E. Flavio Virla, Tucuman, Argentinie
 • 1998 De openbare Orde Gevelproject, Vlissingen
 • 1998 Atrium Haagse salon, De Haag
 • 1997 Fundacion Salta, Salta, Argentinie
 • 1997 Latijs-Amerikacentrum, Amsterdam
 • 1997 Galerie de Ooievaar, Den Haag
 • 1996 Fundacion Pedro Moncayo, Ibarra, Ecuador
 • 1996 Galeria de Artes Kingman, Quito, Ecuador
 • 1995 Atrium Haagse salon, Den Haag
 • 1995 Galerie Jota, Den Haag
 • 1995 Regentenkamer, Den Haag
 • 1994 Villa Bernau Wabern, CH
 • 1994 Wolter-Kluwer, Deventer
 • 1994 Theater Rasa, Utrecht
 • 1993 Museo de Bellas Artes, Salta, Argentinie
 • 1993 Kunstcentrum Meerzigt, Zoetermeer
 • 1992 Galerie 11/15, Amsterdam
 • 1992 O.M. Shell, De Haag
 • 1992 Rathhaus Zeven D.
 • 1991 Galerie Jochem, Amsterdam
 • 1991 Haagse salon Pulchristudio, Den Haag
 • 1990 Inkt, Den Haag
 • 1989 Galerie Jochem, Amsterdam
 • 1988 Nouvelles Images, Den Haag
 • 1988 Galerie In Octavo, Lausanne, CH

STIPENDIA / STIPEND

 • 2022 projectsubsidie van SBKM/Stichting de Vleeshal Middelburg
 • 2019 projectsubsidie van SBKM/Stichting de Vleeshal Middelburg
 • 2018 materiaalsubsidie van SBKM/Stichting de Vleeshal Middelburg
 • 1996 basisstipendium van het Fonds van Beeldende Kunsten te Amsterdam
 • 1994 basisstipendium van het Fonds van Beeldende Kunsten te Amsterdam
 • 1990-1993 beroepskostenvergoedingen van het Fonds van Beeldende Kunsten
 • 1989 startstipendium van het Fonds van Beeldende Kunst te Amsterdam

COMMISSIEWERK / COMMISSION WORK

 • 1999-2003 lid van de Raad van Cultuur van de provincie Zeeland (deelraad beeldende kunst)
 • 1990-1997 selectiecommissielid van de kunstuitleen te Zoetermeer

AANKOPEN / SELECTED COLLECTIONS

 • DELA
 • OM Shell den Haag
 • Croix Chatelain, BE
 • CBK den Haag
 • Kunstuitleen Zoetermeer
 • Sanquin Amsterdam
 • Gemeente Vlissingen
 • CBK MIddelburg
 • V. ‘d Udecum ‘dAgoz Brussel
 • Dr. Pais den Haag
 • B. Bottelier Amsterdam
 • DEROMA Verona (I)
 • Lievens Communicatie Goes, NL
 • Diverse particulieren

SELECTION PUBLICITY

Wij zijn de stad\ Minder bange meisjes 2023 Middelburg

-De Bode 2023 Minder Bange Meisjes Zeeland

-PZC 2023 hulst/mysterieuze-vrouwenfiguren-van-textiel-komen-tot-leven-tijdens-sloopwerk

Arie Westeneng, Zeeland

-Het begin en zijn oneindigheid, Arbeiderspers 2021

-‘Vrolijk en vrij als Etty, PZC  Anna de Bruyckere, 2020 Zeeland

-Lucas Gassel Revisited, Cacaofabriek Helmond

-Kunst door de brievenbus PZC 2020 Middelburg, Nico Out 2021

-Zeeuws Kunsttijdschrift Decreet, Ramon de Nennie 2020

-Grafiek 2019, Middelburg

-Project Message in a bottle, ZB planburau 2019 Zeeland

– Kunst die je meeneemt, PZC door Nico Out 2018

-‘Reflectie, troost, doorgeven’ Uitgave collectie DELA 2016

-PZC door Nico Out 2017

-Eindhovens dagblad door Anneke Wolfswinkel 2016TOELICHTING OP HET WERK

 ‘Als je je iets voorneemt of iets tot doel hebt, dan haal je het. Je doet het zonder je angsten je te laten overmeesteren.’

Met Bo haar vormentaal tracht zij dat wat velen onopgemerkt blijft, in de al dan niet gecultiveerde wildernis, zichtbaar te maken. Haar uitgangspunten komen tot uitdrukking in werken met verschillende soorten verf op linnen, textiel en kostuums en grafiek zoals polymeeretsen, drogenaald en linosneden.

In haar werken beoogt Bo een niet alledaagse sfeer op te roepen, aangezien zij de natuur als wonderlijk gecompliceerd ervaart. Het overzichtelijk beeld van de werkelijkheid dat de mens zo graag nastreeft, is waarschijnlijk meer een illusie dan men denkt. De mensfiguren in haar werk zijn vaak klein en nederig in een groter ecologisch systeem. Vooral de vaak gespannen verhouding tussen mens en de natuur geef zij in verschillende gedaantes weer. Meerdere werken van Bo gaan over de absurde en vaak mallotige manier waarop mensen de natuur cultiveren. Een ironische kijk op het tuinieren. ‘Alles dat woekert en niet past binnen de maakbare orde moet worden beheerst met hekken, muren en Excelsheets’.

In veel werken van Bo de Jong spelen bomen een grote rol. In haar werk zijn bomen niet zomaar bomen. Deze bomen zijn personages in een vertelling. De bomen in Bo’s schilderijen worden gesnoeid, beklommen, bewoont, of bewonderd. Deze bomen lijken symbool te staan voor de mogelijkheid om vanuit een ander gezichtspunt naar de wereld te kijken. Je neemt een ladder, je klimt in een boom, en je bent los van alles. Het kost wat moed om de wankele ladders in te klimmen, of je voeten op de laagste takken te zetten. Maar als je eenmaal hoog in de boom zit, zie je beter hoe absurd het er daar beneden uitziet. In de recente serie ‘minder bange meisjes’ daagt Bo haar medemens uit om de klim te wagen. Het zegt iets over hoe Bo in het leven staat, hoe ze om zich heen kijkt en zich verbaast.

In de eerste serie ‘Minder bange meisjes’, klimmen (meestal) vrouwen in bomen, teneinde een beter zicht te hebben op de wereld. In de daarop volgende serie (‘The woman and the land’) zijn het (met name) vrouwen die dragers zijn. Veelal plantaardige vrachten worden op hun hoofd of in hun handen gedragen. Hierbij refereert Bo aan de Oermoeder, de ‘Pacha mama’ die de drager van zowel de wereld, de vruchtbaarheid van het land als de nakomelingen is. Onder invloed van de diepgewortelde misogynie in de wereld worden vrouwen vaak afgeschilderd als ‘zwak’ en ‘teer’. Daardoor zouden ze ongeschikt zijn voor zwaar werk. Een in stand gehouden misvatting die nog steeds niet de wereld is uitgeholpen. In Bo haar werk nemen vrouwen hun ontzegde positie terug. Ze tonen de tijdloze kracht van vrouwen, onwrikbaar als de bergen, krachtig en onuitroeibaar als de klimop Hedera helix, langlevend en volhardend als de Agaveplant.

Tekst: Giel Louws en Bo de Jong

Vlissingen 2024


English

‘If you want to do something or have something as a goal , you will achieve it. You do it without submitting to your fears’.

In Bo’s form language she tries to visualise what is not noticed by many in a wilderness that may or may not be cultivated. She expresses her point of view in different media: different paints on linen, textile, clothes, graphics such as polymer etches, lino cuts and dry needle. In her work she tries to evoke a different atmosphere as she experiences the world as miraculously complicated. The simplified image of reality aimed at by humanity is probably more illusionary than we think. The human figures in her work are often small and humble in a larger ecological system. In particular the tense relationship between humanity and nature is expressed by her in different forms. Several of her works show the absurd and often ridiculous way in which we cultivate nature. An ironic look at gardening. Every growing thing that does not fit our aims must be controlled  by fences, walls and Excel sheets.

In many of Bo’s works trees play a mayor role. Trees are never just trees but actors in a play. In her paintings trees are: pruned, climbed, inhabited or admired. They seem symbolic for the possibility to look at the world from another point of view. You take a ladder, climb into a tree and you are cut off from everything.

It takes some courage to climb an unstable ladder or put your feet on the lowest branches. But once you are up in the tree, you see better how absurd everything is down there. In her latest series ‘minder bange meisjes’ (less scared girls) she challenges us to dare the climb. It says something  about how Bo lives in this world. She looks around and is surprised.

In her first series;  less scared girls we see  -mostly-  women in trees in order to have a better view of the world. In he next series `The woman and the land’ there are people (women mostly) carrying things.  Mainly organic loads are carried on their head or in their hands. Here she refers to the arch mother the   Pacha Mama’ who bears  the world, it’s fertility as well as its children. Under the influence of the deeply rooted misogyny in this world women are often depicted as `weak’ and `fragile ’ and therefore incapable of heavy work. A misconception still cultivated and not yet uprooted. In Bo’s work women take back the position denied them. They show the eternal strength of women, unmoveable as the mountains, strong and impossible to exterminate as the climbing vine Hedera Helix, long lived and persistant  as the Agave plant.

Text: Giel Louws and Bo de Jong,  Flushing 2024

Translation: Theo Smit, Den Haag 2024